Centrum voľného času Šaľa

Centrum voľného času Šaľa

M.R.Štefánika 66/12
92701 Šaľa
IČO: 37863738

Informácie o inštitúcii Centrum voľného času Šaľa

 

Centrum voľného času poskytuje deťom, mládeži a rodičom možnosť plnohodnotného využívania voľného času počas celého školského roka, vrátane prázdnin. Najlepšie výsledky dosahuje v zabezpečení pravidelnej záujmovej činnosti, v príprave a realizácii jednorazových podujatí, cyklických podujatí a podujatí k aktuálnym príležitostiam.

CVČ  vo svojom výchovnom programe má vypracované výchovné štandardy podľa tematických oblastí výchovy, ktoré  nadväzujú na vzdelávacie štandardy žiakov v škole.

CVČ spolupracuje so všetkými inštitúciami a organizáciami v meste, ktoré organizujú pravidelnú záujmovú a záujmovo-vzdelávaciu činnosť detí a mládeže vo všetkých oblastiach spoločenského života na báze dobrovoľnosti. Celoročná  výchovno-vzdelávacia činnosť sa realizuje v dvoch budovách:

• v hlavnej budove s triedami, klubovňami, kancelárskymi priestormi, posilňovňou a učebňou výpočtovej techniky
• vo viacúčelovej prístavbe  CVČ s možnosťou  využívania pre športové, divadelné, tanečné súbory a krúžky.

Na krúžkovú činnosť si centrum prenajíma aj ďalšie priestory -  hlavne na športové krúžky:  krytá plaváreň, telocvične pri ZŠ, mestská športová hala, ihriská ZŠ. Prácu s divadelným súborom Materinky  realizuje v bábkovej sále MsKS Šaľa. Na základe dobrej spolupráce s MsKS tu centrum organizuje aj iné kultúrno-spoločenské podujatia / premiéry divadelných súborov, súťaže v speve a v tanci.../

 

NOVÉ KRÚŽKY  V CENTRE VOĽNÉHO  ČASU  V ŠALI :

Basseball
Krúžok  informatiky – základy práce s počítačom pre  deti, i pre dospelých
Nové krúžky moderného tanca
Prvé krôčky -  pre mamičky s deťmi  - pohybové a tanečné
Robik  - pre mamičky s deťmi – pohybové a tanečné
Papierové  modely
Kurzy anglického jazyka pre dospelých

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

Riaditeľ CVČ : Ing. Michal Malárik


031/ 770 5277

031 770 33 20
malarik@hotmail.com


Kde nás nájdete?

Zobrazit